Договір публічної оферти

Договір публічної оферти

Зміст:


1. ТЛУМАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3. ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСУ

4. УМОВИ ТА ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

5. ЦІНА ПОСЛУГ

6. СТРОКИ СПЛАТИ ТА ПОРЯДОК СПЛАТИ ШТРАФІВ

7. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

8. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА

9. ВИКОРИСТАННЯ Cookies

10. АВТОРСЬКІ ПРАВА

11. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ І ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

12. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

13. ІНШІ УМОВИ


Договір

оферти про надання послуг з оплати штрафів

Погоджуючись з цією публічною офертою, Ви погоджуєтесь і тим самим укладаєте з ТОВ «ПРОЇЗД», код ЄДРПОУ 41329770, в особі генерального директора – Прищепи Євгенія Геннадійовича (надалі по тексту – Виконавець) договір оферти, що визначає права, обов’язки та гарантії сторін, а також правила, обов’язкові для виконання під час користування сервісом ТОВ «ПРОЇЗД». Договір вважається укладеним з моменту, коли користувач приймає його умови.

Відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України цей документ є договором – публічною офертою (далі – Договір). Договір має юридичну силу відповідно до Цивільного кодексу України і є рівносильним договору, підписаному сторонами. Виконавець публічно пропонує невизначеному колу осіб можливість отримання послуг через мережу Інтернет, для чого публікує даний Договір про наступне: Користувач – особа з повною цивільною дієздатністю, що звернулася у встановленому цим Договором порядку до Виконавця, для отримання послуг, та використала (натиснула) інтерфейс на сайті proizd.ua або завантажила додаток proizd.ua, надалі Виконавець та Користувач, разом Сторони, а кожен окремо Сторона, уклали цей Договір про наступне:

1. ТЛУМАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

1.1. Правила дорожнього руху - відповідно до Закону України «Про дорожній рух» правила, що встановлюють єдиний порядок дорожнього руху на всій території України.

1.2. Порушення правил дорожнього руху - адміністративне правопорушення визначене КУпАП ( в даному випадку через систему не можна сплатити штрафи передбачені статтями 130 та 124 КУпАП, а також будь-яких інших правопорушень, що не підлягають під регулювання Правил дорожнього руху).

1.3. Штраф за порушення правил дорожнього руху - сума адміністративного стягнення передбачена постановою у справі про адміністративне правопорушення.

1.4. Постанова - акт, виданий уповноваженим органом національної поліції або інспекції з паркування, що засвідчує факт адміністративного правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, що має обов’язкові реквізити для даного виду документу, передбачені чинним законодавством України. Постанова є єдиним джерелом достовірної інформації для використання послуг за цим Договором.

1.5. Номер та серія Постанови - унікальна комбінація літер та цифр на бланку Постанови у справі про адміністративне правопорушення.

1.6. Регіон вчинення правопорушення - адміністративно-територіальна одиниця на території якої було вчинено правопорушення (п.1.2). Введення достовірної інформації про регіон вчинення правопорушення – істотна умова надання послуг згідно умов цього Договору.

1.7. Сума штрафу - сума платежу передбачена постановою у справі про адміністративне правопорушення (п.1.4.).

1.8. Строк для сплати штрафів:
– згідно ст. 307 КУпАП – штраф повинен бути сплачений порушником не пізніше ніж через 15 днів з дня вручення йому постанови про накладення штрафу, а вразі оскарження або опротестування такої постанови – не пізніше як через 15 днів з дня повідомлення про залишення скарги або протесту без задоволення.
- строк для сплати штрафів за порушення правил зупинки, стоянки, паркування, виписаних інспекцією з паркування згідно ст. 300-1 – у разі сплати відповідальною особою, зазначеною у частині першій статті 14-2 КУпАП, або громадянином (резидентом) України, який ввіз на територію України транспортний засіб, зареєстрований за межами України, 50 відсотків розміру штрафу протягом 10 банківських днів з дня набрання законної сили постановою про накладення адміністративного стягнення за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі, або за порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів, зафіксоване в автоматичному режимі, або за порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів, зафіксоване в режимі фотозйомки (відеозапису), така постанова вважається виконаною.»

1.9. Публічна оферта (договір приєднання) – пропозиція укласти публічний договір між Користувачем і Виконавцем, що визначає їхні взаємні права та обов’язки щодо надання та отримання послуг оплати штрафів за порушення правил дорожнього руху з використанням системи ТОВ «ПРОЇЗД».

1.10. Акцепт - повна й безумовна згода Користувача з усіма положеннями цього Договору на умовах, визначених публічною офертою, без застережень та винятків. Акцептом вважається факт продовження роботи на вебсайті proizd.ua або продовження користування мобільним застосунком proizd.ua.

1.11. Служба підтримки – спеціальна служба виконавця, яка консультує Користувачів за їх запитами, а також виконує інші функції, передбачені цим Договором.

1.12. Треті особи (сторони) – особи, що не передбачені цим договором.

2.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Виконавець за замовленням Користувача надає йому послуги з оплати штрафів за порушення правил дорожнього руху з використанням автоматизованої інформаційної системи, а Користувач зобов’язується оплатити їх відповідно до умов цього Договору.

2.2. Послуги на Сайті та у мобільному застосунку Виконавця надаються за принципом публічної оферти, Виконавець не гарантує, що послуги будуть відповідати очікуванням Користувача.

2.3. Послуги зі сплати штрафів за порушення правил дорожнього руху за допомогою сайту або мобільного застосунку Виконавця є платними. Оплата за послуги за послуги здійснюється згідно з розділом 5 даного Договору.

2.4. Виконавець забезпечує сплату штрафу за розрахунковим рахунком Головного управління державної казначейської служби України тієї області, де здійснено порушення.

3. ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСУ

3.1. Використання системи для здійснення сплати штрафів за порушення правил дорожнього руху є добровільним і здійснюється за адресою в мережі Інтернет proizd.ua або у мобільному застосунку proizd.ua.

3.2. При заповненні полів Користувач зобов’язаний надати достовірні та актуальні дані для формування інформації про Користувача, включаючи адресу електронної пошти Користувача. Виконавець залишає за собою право змінювати поля анкети та вимагати від Користувача введення додаткової інформації. Користувач несе відповідальність за достовірність, актуальність і повноту наданої при заповненні полів анкети інформації, а також її відповідність законодавству України та не порушення прав третіх осіб.

3.3. Виконавець має право зберігати та обробляти дані, що вводяться Користувачем під час заповнення полів та вносити їх до загальної бази Користувачів, зокрема – персональні дані. Виконавець не приймає на себе зобов’язань щодо перевірки та зміни інформації, яка вноситься Користувачами при заповненні полів анкети. Внесення актуальної та достовірної інформації є відповідальністю Користувача. Виконавець також має право зберігати та обробляти інформацію Користувача з метою надання йому послуг при введені Користувачем даних (під заповнення полів) для перевірки наявності/відсутності штрафу.

3.4. Відповідальність за збереження даних, номерів та серій постанов, адреси електронної пошти та інших даних несе Користувач. Користувач не має права передавати свої дані для заповнення полів анкети третім особам, несе повну відповідальність за їх збереження, самостійно обираючи спосіб їх зберігання. Якщо Користувачем не доведено протилежне, будь-які дії, зокрема, але не обмежуючись, розголошенням його персональних даних вважаються такими, що розголошені самим Користувачем.

3.5. У випадку несанкціонованого використання даних для заповнення полів анкети третіми особами, Користувач зобов’язаний негайно повідомити про це Виконавця через Службу підтримки. Якщо у Користувача виникають підозри, що будь-які з його даних для заповнення полів анкети, були передані третій особі, він має право у будь-який час зробити запит до Виконавця (Служби підтримки) на тимчасове блокування доступу до Послуг за вказаними реквізитами.

3.6. Погоджуючись з умовами цього договору Користувач зобов’язується здійснювати використання системи даної системи винятково в особистих (некомерційних) цілях.

3.7. Користувач приймає і розуміє той факт, що внесена ним інформація є значущим фактом від якого залежить надання послуг. Внесення Користувачем інформації, що не відповідає умовам даного Договору, не передбачена даним Договором або частково не є достовірною, повністю знімає з Виконавця відповідальність за якість надання послуг.

3.8. Виконавець не несе відповідальність за дані сформовані для Користувача при перевірці наявності штрафу та/або автоматичному заповненні полів для сплати штрафу. Виконавець надає інформацію щодо наявності/відсутності штрафу, його розміру тощо на основі доступу до відкритих даних МВС або на підставі інших договорів у Виконавця про обмін інформації.

4. УМОВИ ТА ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

4.1. Умови надання послуг:

4.1.1. ознайомлення Користувача з умовами цього Договору;

4.1.2. наявність у Користувача технічної можливості доступу до мережі Інтернет для отримання Послуги онлайн;

4.2. Виконавець забезпечує технічну спроможність сайту, коректність з’єднання з платіжною системою та перехід до безпосередньо платіжної системи. Після переходу користувачем у поле для введення реквізитів платіжної картки, відповідальність за надання послуг несе платіжна система LiqPay, Ліцензія НБУ № 22 від 05.10.11. Правовідносини Користувача та платіжної системи LiqPay регулюються на підставі публічної оферти LiqPay, що розміщена на офіційному сайті https://www.liqpay.ua за посиланням https://www.liqpay.ua/rules Виконавець не несе відповідальності за будь-які операції з карткою. Виконавець не зберігає, не обробляє і не передає третім сторонам дані банківських карток або будь-яку іншу інформацію пов’язану зі здійсненням платежів Користувачами.

4.3. Виконавець має право відмовитися від надання Користувачу послуг або скоротити їх перелік у разі, якщо Користувач передає свої реквізити доступу іншим особам або повідомляє неправдиві відомості щодо обставин звернення.

5. ЦІНА ПОСЛУГ

5.1. Послуги надаються Виконавцем на умовах, в тому числі ціни, які доводяться до відома Користувача засобами сайту та/або мобільного застосунку і визначаються Виконавцем на власний розсуд.

5.2. Ціна Послуг містить всі податки та збори.

5.3. Правила, Умови та Порядок надання фінансових послуг з переказу грошових коштів (приймання платежів) розміщені в мережі Інтернет на офіційному сайті платіжної системи та регулюють безпосереднє здійснення платежу та використання платіжної картки.Правила, Умови та Порядок надання фінансових послуг з переказу грошових коштів (прийому платежів) розміщені в мережі Інтернет на офіційному сайті платіжної системи та регулюють безпосереднє здійснення платежу та використання платіжної картки.

5.4. Ціна послуги містить суму штрафу та комісію Виконавця за проведення платежу.

6. СТРОКИ СПЛАТИ ТА ПОРЯДОК СПЛАТИ ШТРАФІВ

6.1. Строки сплати штрафів з ПДР:

6.1.1. Зафіксовані органами національної поліції до власників автомобілів у автоматичному режимі камерами автоматичної фіксації за перевищення швидкості руху.

6.1.2. Зафіксовані інспекторами з паркування до власників автомобілів за порушення правил зупинки, стоянки, паркування зафіксовані в режимі фотозйомки чи відеозапису.
Дані штрафи сплачуються наступним чином:
- протягом 10 днів з дати вчинення правопорушення сплачуються у розмірі 50 відсотків від суми штрафу:
- протягом 30 днів з дня набрання законної сили постанови про накладення стягнення за правопорушення у сферах безпеки дорожнього руху та паркування транспортних засобів.

6.1.3. Зафіксовані працівниками поліції до водіїв у неавтоматичному режимі, тобто, тобто штрафи, які виявляють працівники на місці зупинки автомобіля.
Штраф оплачується особою не пізніше ніж через 15 днів дня вручення особі постанови про накладення штрафу.

6.2. Користувач перед оплатою штрафу повинен самостійно впевнитися, що термін оплати штрафу не сплив і штраф не передано на виконання до Виконавчої служби.

6.3. Приймання платежів здійснюється Виконавцем у робочі дні ТОВ “ПРОЇЗД” з 10.00 до 18.00. Виконавець проводить платіж отриманий від Користувача на наступний робочий день Виконавця.

6.4. Виконавець залишає за собою право не приймати платіж від Користувача у разі, якщо такий платіж здійснюється за 3 дні до терміну закінчення оплати такої постанови.

7. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

7.1. Виконавець має право:

7.1.1. вносити зміни та/або доповнення до умов Договору в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення Користувачів про внесення таких змін та/або доповнень;

7.1.2. закрити або призупинити функціонування Сайту/мобільного застосунку або будь-якої його частини, змінити Сайт/мобільний застосунок повністю або частково без попереднього повідомлення Користувача, вносити зміни до інформації, розміщеній на Сайті/мобільному застосунку;

7.1.3. проводити профілактичні роботи для підтримки справності та удосконалення Сайту/мобільного застосунку;

7.1.4. проводити тестування окремих функцій в закритому бета режимі. Якщо Користувач бере участь у закритому тестуванні у бета-режимі, то робить це добровільно, цілком усвідомлюючи, що уся відповідальність за використання Сайту у такому режимі лежить на Користувачеві. Виконавець не несе ніякої відповідальності за результати, інформацію, дані чи їх обробку, що здійснюється під час тестування у бета-режимі;

7.1.5. змінювати перелік або припиняти надання Послуг;

7.1.6. зберігати та обробляти інформацію, яку Виконавець отримує в процесі надання послуг, проте не втручатися у саму інформацію;

7.1.7. надсилати електронні повідомлення на електронну пошту Користувача, що містять інформацію про Сайт/мобільний застосунок;

7.1.9. Виконавець має право призупинити доступ Користувача до Сайту/мобільного застосунку у випадку виникнення технічних несправностей на Сайті/мобільному застосунку з метою усунення останніх. Виконавець вживає заходів для усунення в найкоротші терміни будь-яких недоліків роботи, але не гарантує відсутності збоїв та помилок.

7.2. Виконавець зобов’язаний:

7.2.1. надати користувачу сервісну послугу з інформаційного доступу до переказу грошових коштів згідно з законодавством України;

7.2.2. при здійснені операцій з переказу грошових коштів надавати Користувачу квитанцію в електронному вигляді з ідентифікатором операції; Приймати від Користувача інформацію про штраф за порушення Правил дорожнього руху, внесену з дотриманням умов цього Договору та забезпечити доступ до проведення платежів на користь Казначейства.

7.2.3. надавати Послуги в строки та в обсязі, передбачені Договором;

7.2.4. вживати відповідно до чинного законодавства заходи із забезпечення конфіденційності усієї інформації, що передається Користувачем;

7.2.5. усіма можливими засобами підтримувати постійну працездатність та доступність сайту для Користувачів;

8. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА

8.1. Користувач має право:

8.1.1. повне і своєчасне отримання послуг належної якості;

8.1.2. надання на розгляд Виконавця своїх побажань та/або пропозицій щодо поліпшення роботи Сайту/мобільного застосунку;

8.1.3. одержання інформації про діяльність Виконавця в обсязі визначеному Договором;

8.2. Користувач зобов’язується:

8.2.1. дотримуватися умов Договору;

8.2.2. використовувати доступ до Послуг та інформацію, яку він отримує за результатами отримання Послуг тільки для власних цілей, не пов’язаних з передачею у тимчасове користування доступу до Послуг тільки для власних цілей, не пов’язаних з передачею у тимчасове користування доступу до Послуг;

8.2.3. не порушувати авторські права Виконавця;

8.3. Користувачу забороняється:

8.3.1. вчиняти будь-які дії (у тому числі із використанням програмного забезпечення), спрямовані на порушення нормальної роботи Сайту/мобільного застосунку;

8.3.2. намагатися отримати доступ до даних інших Користувачів шляхом злому, підміни понять у полях анкети або іншими протиправними шляхами;

8.3.3. передавати третім особам дані, вказані при заповненні полів анкети, які можуть бути використані для повторного використання послуг;

8.3.4. вносити неправдиві, неактуальні, або такі, що не відповідають умовам цього договору дані з метою використання сайту;

8.3.5. завантажувати, зберігати, публікувати, поширювати і надавати доступ або іншим чином використовувати віруси, трояни інші шкідливі програми;

8.3.6. використовувати автоматизовані скрипти (програми) для збору інформації на Сайті/у мобільному застосунку і (або) взаємодії з Сайтом/мобільним застосунком;

8.3.7. здійснювати незаконний збір і обробку персональних даних третіх осіб;

8.3.8. поширювати будь-які недостовірні дані, що компрометують Виконавця або роблять шкоду його діловій репутації;

8.3.9. використовувати інформацію отриману з Сайту/мобільного застосунку або під час отримання Послуг з комерційною метою, у тому числі задля отримання неправомірної вигоди.

9. ВИКОРИСТАННЯ Cookies

9.1. Виконавець має право використовувати Cookies з метою покращення роботи Сайту. Використання Cookies Виконавець регулює на власний розсуд та використовує винятково для власних потреб. Такі дані можуть бути використані, зредаговані або видалені Виконавцем. Виконавець забезпечує збереження, накопичення та обробку зібраних за допомогою Cookies даних та докладає усіх зусиль для їх збереження як конфіденційної інформації.

10. АВТОРСЬКІ ПРАВА

10.1. Всі об’єкти, розміщені на Сайті та у мобільному застосунку, програмний код, торгові марки, а також елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, скрипти, програми, звуки та інші об’єкти і їх добірки, є об’єктами виключних прав Виконавця і інших правовласників, всі права на ці об’єкти захищені. Ці об’єкти не можуть бути скопійовані (відтворені), перероблені, розповсюдженні, відображені у фреймі, опубліковані, скачані, продані і таке інше.

10.2. Даний Договір не свідчить про те, що це передача виключних прав або прав на використання на вказанні об’єкти інтелектуальної власності.

11. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ І ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

11.1. Розміщуючи інформацію на Сайті та/або мобільному застосунку свої персональні дані, Користувач підтверджує, що робить це добровільно, а також що він добровільно надає їх Виконавцю з метою отримання Послуг. У разі якщо Користувач не згоден з вищевказаними умовами, він не повинен заповнювати поля анкети чи повинен негайно подати запит на видалення персональних даних і використовувати Сайт/мобільний застосунок виключно для перегляду.

11.2. Надаючи свої персональні дані Користувач дає Виконавцю свою добровільну згоду на обробку і використання своїх персональних даних згідно зі статтями 2, 11 Закону України «Про захист персональних даних», у цілях визначених Договором, а також у цілях просування Виконавцем своїх послуг різними способами, в тому числі шляхом здійснення автоматизованого накопичення і зберігання в базах даних.

11.3. Користувач має право звернутися до виконавця із Заявою про те, що він не бажає, щоб його дані оброблялися, надає про це заяву написану від руки про таке бажання.

11.4. Метою обробки персональних даних користувачів є складання бази даних користувачів Сайту/мобільного застосунку для забезпечення функціонування Сайту/мобільного застосунку.

11.5. Користувач не має права розміщувати персональні дані третіх осіб.

11.6. Сторони усвідомлюють, що в результаті збою в роботі сайту, мобільного застосунку вірусної або хакерської атаки, технічних несправностей та будь-яких інших форс-мажорних обставин персональні дані Користувача можуть стати доступними й іншим особам. Користувач розуміє і погоджується з тим, що не буде висувати претензії до Виконавця у зв’язку із цим.

12. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

12.1. Виконавець та Користувач несуть відповідальність за порушення умов цього Договору відповідно до чинного Законодавства України.

12.2. Будь-які спори, що виникають з цього Договору або пов’язані з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

12.3. Виконавець не несе відповідальності за якість надання Послуг, включаючи (але не обмежуючись) випадки, якщо Користувач надав Виконавцю неправдиву, неточну або неактуальну інформацію, яка має істотне значення для надання послуг. Вартість послуги при введенні невідповідної інформації Користувачем, не повертається. За умови, коли Користувач вніс у зазначені поля інформацію, що відповідає вимогам даного договору, Виконавець не несе відповідальності за надання послуг, зобов’язаний надати інформаційно-консультаційну допомогу щодо порядку повернення грошових коштів, що були зараховані на рахунок казначейства через помилку користувача.

12.4. Виконавець не відповідає за наслідки правовідносин між Користувачем та платіжною системою.

12.5. Виконавець не несе відповідальності за оплату користувачів, які внесені до санкційних списків РНБО. В такому випадку Виконавець повертає оплату Користувачеві протягом 2-х робочих днів.

12.6. За жодних обставин Виконавець не несе відповідальність перед Користувачем або перед будь-якими третіми особами за будь-які непрямі, випадкові, ненавмисні збитки, включаючи упущену вигоду або втрачені дані, шкоду, честі, гідності або діловій репутації, викликані у зв’язку із використанням сайту, вмістом сайту або інших матеріалів, до яких користувач або інші особи отримали доступ за допомогою сайту.

12.7. Виконавець не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Користувач або будь-які треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов даного Договору.

12.8. Жодна зі сторін не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов даного Договору, якщо це спричинено форс-мажорними обставинами, тобто невідворотними діями за обставин непереборної сили, про які Сторони не могли знати заздалегідь або не могли їх передбачити.

13. ІНШІ УМОВИ

13.1. Договір оферти набуває чинності з моменту заповнення полів анкети Користувачем.

13.2. Текст даного договору оферти є відкритим і загальнодоступним.

13.3. Даний Договір оферти може бути змінений та/або доповнений Виконавцем в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення Користувачів про внесення таких змін та/або доповнень. Усі зміни набувають чинності з моменту публікації. Факт продовження користування сайтом/мобільним застосунком підтверджує згоду Користувача на, те що він ознайомлений з умовами даного договору.

13.4. До даного Договору оферти і відносин між Виконавцем і Користувачем застосовується законодавство України. Відносини, що не врегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством України.

13.5. У разі якщо будь-яка з умов або положень Договору оферти буде визнана будь-яким судом або органом адміністративної влади компетентної юрисдикції недійсним, це не вплине на дійсність або можливість виконання будь-яких інших положень або умов Договору оферти, які залишаються повністю дійсними, якщо інше не передбачено законодавством України.

13.6. Цей Договір оферти укладений українською мовою, не вимагає двостороннього підписання і дійсний для Сторін в електронному вигляді.